מה חוגגים?
עיצוב ההזמנה
3
פרטי ההזמנה
4
ההזמנה מוכנה!

פרטי האירוע

בחרו שיר והזינו את פרטי האירוע

בחרו שיר שילווה את ההזמנה שלכם מתוך ספריית השירים העדכנית שלנו

תבנית העיצוב שבחרתם:

תנאי שימוש

תקנון מתנות באשראי – אתר MyInvite

כללי

בעת שימוש בשירותי האתר נאסף מידע אודות המשתמש. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך ובכתובתך. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, לדוגמה בעת שתירשם לשירותים באתרים תידרש למסור פרטי יצירת קשר, פרטים אישיים מזהים, סוג האירוע וכיוב'.

חלק מהמידע שנאסף אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP ) שממנה פנית  ועוד.

יובהר כי פרטי כרטיסי אשראי של המשתמשים אינם נשמרים אצל בעל האתר. פעולת הסליקה נעשית באמצעות ספקי צד ג'.

שימוש בשירותי ניהול הזמנת האורחים

משתמש באתר רשאי להשתמש בשירותי האתר לצורך שליחת הזמנות לאירועים ומעקב אחרי אישורי הגעה.

לצורך  כך, מעביר המשתמש רשימת מוזמנים ופרטי יצירת קשר לבעל האתר.

מבלי לגרוע מהאמור בתקנון ובתנאי השימוש של האתר,

המשתמש מתחייב לכלול ברשימת המוזמנים אך ורק קרובי משפחה, מכרים, חברים וכיוב'. בכל אופן, המשתמש לא יכלול ברשימת המוזמנים אנשים אשר הביעו רצון לא להיכלל ברשימת התפוצה שלו.

המשתמש באתר מתחייב למלא נתונים אמיתיים, עדכניים, ומדויקים, בכל מקום בו נדרש למלא פרטים.

המשתמש לא יעשה כל שימוש לרעה באתר, לרבות לצורך הטרדה, ו/או מעקב ו/או השפלה ו/או ביזוי של אדם, וכן הוא מתחייב שלא לגרום לכל הפרה או עוולה כלפי כל אדם.

יובהר כי לא חלה על המשתמש כל חובה שבדין למסור מידע מידע האתר.

רישום לשירותים

ככל שתידרש מסירת פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתר, או בעת רכישת מוצרים, בעל האתר יבקש ממך מידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים ו/או לרכישת המוצרים. בנוסף יתבקש ממך לאשר קבלת תכנים שיווקיים הנוגעים לפעילות האתר.

שמירת המידע

הנתונים שנאספו  וכן תוכן שהמשתמש מעלה ו/או משתף ו/או יוצר באתר, יישמרו אצל בעל האתר. המידע נשמר על גבי שרתי אחסון אשר עשויים להימצא במדינת ישראל או מחוצה לה. המשתמש באתר מצהיר כי הוא מסכים לשמירת המידע גם מחוץ לגבולות מדינת ישראל.

השימוש במידע

 השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת –

 • לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתר, לרבות רכישות מוצרים ו/או שירותים.
 • לשפר ולהעשיר, לשנות או לבטל שירותים ותכנים המפורסמים באתר
 • כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות שלך
 • לצורך שמירה על כללי ונהלי האתר
 • לצורכי בקרה
 • לצרכי יצירת קשר – עדכון על פרויקטים ו/או מוצרים ו/או שירותים של בעל האתר.
 • למטרות שיווק וקידום– בין היתר על ידי קבלת מסרוני סמס, ניוזלטרים ו/או חומר פרסומי אחר לכתובת המייל שהוזנה.
 • יצירת שיתופי פעולה עסקיים עם בעלי מקצוע – בעל האתר רשאי להעביר פרטי משתמשים לבעלי מקצוע אשר מספקים מוצרים ו/או שירותים בזיקה לשירותים שבהם התעניינו ו/או רכשו באתר.

המידע שישמש את העסק יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית.

דיוור ישיר אלקטרוני

בעל האתר מעוניין לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיו וכן מידע שיווקי ופרסומי.

מידע כזה ישוגר אליך  אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ו/או אם מסרת את פרטיך במסגרת רכישה או משא ומתן לרכישה מהאתר, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו, באמצעות קישור אשר מופיע בגוף הדיוור הישיר ("הסרה") ו/או בפנייה לכתובת המייל הרשמית של בעל האתר ו/או על ידי פניה טלפונית לבעל האתר.

בעל האתר לא ימסור את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, הוא רשאי להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתר לצדדי ג'.

מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.

 

מסירת מידע לצד שלישי

מלבד המפורט לעיל, בעל האתר לא יעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן:

 • אם תבצע רכישת מוצרים ושירותים המוצעים באתר, יועבר לצדדים שלישיים המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה;
 • אם תתעניין ו/או תבצע רכישה של מוצרים או שירותים באתר, בעל האתר רשאי להעביר את פרטיך לבעלי מקצוע אשר מספקים שירותים משלימים ו/או בזיקה למוצרים והשירותים בהם התעניינת.
 • במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין העסק שתחייב חשיפת פרטיך;
 • אם תבצע באתר, פעולות שבניגוד לדין;
 • אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;
 • אם בעל האתר ימכור או יעביר בכל צורה שהיא את פעילותו העסקית לתאגיד כלשהו – וכן במקרה שיתמזג עם גוף אחר או ימזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו;
 • לצורך גיבוי האתר ו/או תחזוקה שלו על ידי ספקים חיצוניים;

Cookies

האתר משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים על המשתמש אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

פרסומות של צדדים שלישיים

העסק מתיר לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות באתר. המודעות שבהן אתה צופה בעת הביקור באתרי מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה מציבות Cookies במחשבך. ה-Cookies מאפשרים להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של העסק.

אבטחת מידע

באתר מיושמות מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, בעל האתר לא מתחייב ששירותיו  יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם והמשתמש מצהיר כי הוא מודע ומסכים לכך.

החזרים וביטולים 

מעת רכישת מוצר ו/או אחד או יותר מבין השירותים שלנו, יהיה ניתן להחזיר ו/או לבטל את השירות "בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981" בתוך 14 ימים ממועד ביצוע העסקה. אולם במקרה של מוגבלות, אזרחית ותיקה או עולה חדשה (כהגדרתם בחוק הגנת הצרכן), ניתן יהיה לבטל את השירות בתוך 4 חודשים ממועד ביצוע העסקה.

לא ניתן לבטל עסקה לאחר שסופקה ללקוח ההזמנה שהכין, לאחר מועד הענקת השירות:

מועד הענקת השירות – היום שבו קיבלת את ההזמנה הדיגיטלית לאירוע שלך, או היום שבו העלאת נתונים למערכת אישורי הגעה שלנו – המוקדם מבין השניים

יחד עם זאת, אנו קשובים לפניותיכם, אם בכל זאת אתם מעוניינים לבטל את העסקה, אנא פנו

אלינו באחד מדרכי הקשר אשר מפורטים בסוף מסמך זה, ואנו נשקול את בקשתכם.

לאחר שמוזמן לאירוע נתן מתנה לבעל האירוע (לאחר אישור פעולת הסליקה וקבלת האישור

מחברת האשראי), לא ניתן לבטל ו/או לקבל החזר בגין המתנה שהוענקה.

במקרה של ביטול אירוע, מצד בעל האירוע, לאחר שהתקבלו מתנות – באחריות בעל האירוע

להודיע בכתב לבעל האתר בדבר הביטול. בעל האתר יחסום את האפשרות לקבל מתנות. בעל

האתר יעביר את המתנות שהתקבלו אצלו, בניכוי 5% לבעל האירוע תוך 7 ימי עסקים ממועד

קבלת הודעת הביטול. באחריות בעל האירוע להשיב את המתנות לנותני המתנה.

 

זכויות נשוא  המידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

פנייה כזאת יש להפנות אל מנהל האתר בדרכי הקשר אשר מופיעות במסמך זה.

בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך,  אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע

שינויים במדיניות הפרטיות

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתרים כ-14 ימים לפני מועד השינויים.

דיווח על פגיעה בפרטיות

אם אתה סבור כי פרטיותך נפגעה במסגרת או בזיקה לפעילות האתר, אנא פנה לבעל באתר באחד מדרכי ההתקשרות ופרט בפנייתך את נסיבות הפגיעה כפי שאתה רואה אותה.

בעל האתר יברר את פנייתך וישיב לך תוך זמן סביר מקבלתה.

פרטי יצירת קשר עם בעל האתר:

טלפון לפניות: 050-610-5565

דואר אלקטרוני: info@myinvite.co.il.

אנא מלא את כל השדות חובה

בחירת שיר

צילום מסך 2024-04-04 142640
Islands In The Sky
ציון גולן - חתן בר המצווה
ציון גולן - חתן בר המצווה
no-sound
ללא שיר
צילום מסך 2024-01-01 165200
אברהם טל ובניה ברבי - מי לא יבוא
ככה מיום ליום תמונה
עידן רייכל - ככה מיום ליום
יש לך אותך
מירי מסיקה ומיקה משה - יש לַךְ אותַךְ
תתארו לכם
שלמה ארצי - תתארו לכם
צילום מסך 2024-01-01 144150
נועה קירל ושגיא ברייטנר - לרקוד- ליפסטאר
מי לא יבוא
אברהם טל ובניה ברבי - מי לא יבוא
בייבי רייכל תמונה
מכל האהבות - בייבי רייכל
טוען

לא מצאתם את השיר שחיפשתם?

תקנון – יצירת הזמנה דיגיטלית וקבלת מתנות באשראי לאתר MyInvite (להלן "תקנון קבלת מתנות באשראי")

*שימו לב, ביצרת הזמנה דיגיטלית ובאישור תקנון זה הינכם מסכימים לאתר ולתנאיו ולקבל דרכנו שירות מתנות באשראי.

1. מטרת האתר –
האתר " https://myinvite.co.il" (להלן: "האתר" או "החנות") מציע שירותי ניהול הזמנת אורחים
לאירועים ומתן מתנות באופן מקוון.
בעל האתר רשאי להוסיף מוצרים ו/או שירותים למכירה ו/או תוכן לאתר, לפי שיקול דעתו.

2. הגדרות –
המשתמש/ת ו/או הגולש/ת– כל אדם, או ישות משפטית אשר גולשים/מבקרים באתר .
הבעלים – מיכאל ברוכיאן מדיה בע"מ" 516466240 , שכתובת הדואר האלקטרוני שלהם היא
info@myinvite.co.il
האתר – אתר “MyInvite” אשר כתובת הדומיין שלו היא – https://myinvite.co.il
3. כללי –
בתקנון קבלת מתנות באשראי זה מפורטות ההוראות ותנאי השימוש בנוגע לקבלת מתנות באשראי.
תקנון קבלת מתנות באשראי אינו בא לגרוע מהאמור בתקנון ובתנאי השימוש הראשיים של האתר.
כלל ההוראות המפורטות בתקנון ובתנאי השימוש הראשיים יחולו בנוסף על משתמש אשר בחר לקבל
מתנות באשראי, ועל המשתמש לקרוא ולהבין אותם.
תקנון קבלת מתנות באשראי מנוסח בלשון זכר, אולם מכוון לשני המינים.

4. מכירות ואספקת שירותים
4.1. כללי –
רכישת מוצרים או שירותים דרך האתר כפופה לאמור בכלל סעיפי תקנון קבלת מתנות באשראי
וכן לאמור בתקנון ותנאי השימוש הראשיים של האתר.
4.2. בעלי האתר רשאים לעדכן את מחירי המוצרים והשירותים מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת.
4.3. הרכישה באתר מתבצעת באמצעות כרטיסי אשראי וכפופה לאישור חברות האשראי.
4.4. המשתמש באתר, בין אם הוא מזמין השירות, או נותן המתנה, מצהיר כי הוא הבעלים של
אמצעי התשלום, או שקיבל אישור להשתמש בכרטיס או באמצעי התשלום מבעליו.

השימוש באתר ושירותיו מותר לצרכים פרטיים ולא מסחריים, וזאת אלא אם התקבל לכך אישור
מבעלי האתר.
4.5. פניות לבעלי האתר בנושאים שונים, שירות לקוחות, שאלות ובירורים יתאפשרו באמצעות פניה
לכתובת המייל – info@myinvite.co.il . או באמצעות הודעת וואטסאפ – 050-610-5565

5. תהליך רכישת שירותי הזמנות לאירוע באתר–
בסעיף זה "בעל האירוע" – משתמש שעושה שימוש באתר לצורך יצירת הזמנות לאירוע.
5.1. בעל האירוע יבחר ויסמן את סוג האירוע.
5.2. בעל האירוע יבחר ויסמן את תבנית העיצוב.
5.3. בעל האירוע ימלא את פרטי האירוע, שמות בעלי האירוע ומשפחתם ושאר הפרטים הנדרשים
לצורך יצירת ההזמנה.
5.4. בעל האירוע רשאי לבחור שיר שילווה את ההזמנה.
5.5. לאחר שלבים אלו, ישלח לבעל האירוע שם משתמש וסיסמא לצורך הזדהות ושימוש באתר.
על בעל האתר להיכנס ל"אזור אישי" ולהזין רשימת מוזמנים ופרטי יצירת קשר.
5.6. להשלמת הזמנת השירות, בעל האירוע יזין פרטים מזהים, פרטי יצירת קשר ופרטי אשראי.
בעל האירוע יאשר את נכונות הפרטים ויאשר כי קרא את תקנון הרכישה. אישור העסקה יתקיים
לאחר קבלת האישור מחברת האשראי.
5.7. לאחר השלמת ההזמנה, מערכת אתר MyInvite תשלח הודעות למוזמנים. המערכת תשלח
תזכורת לאירוע כ-48 שעות לפני מועד האירוע, וכשעתיים לפני תחילתו באמצעות הודעת
וואטסאפ או סמס.
6. שירות מתנה באשראי
6.1. בעל האתר מאפשר לבעל האירוע לקבל מתנות (סכום כספי בלבד) ממוזמנים לאירוע באמצעות
תשלום בכרטיס אשראי.
6.2. אופן קבלת השירות: כאשר בעל האירוע יוצר דרך האתר ההזמנה דיגיטלית ומאשר את התקנון.
6.3. מספר ימים לפני, וביום האירוע, ישלח האתר הודעה למוזמנים, עם קישור (לינק) למערכת
שתאפשר הענקת מתנה בכרטיס אשראי.

6.4. המתנות יועברו לבעל האתר על ידי מערכת סליקה, והוא יעביר אותן לבעל האירוע בניכוי
העמלה, ובכפוף למפורט בתקנון.
6.5. המערכת מאפשרת למוזמנים לצרף למתנה ברכה ותמונה.
6.6. האתר ישלח לבעל האירוע עדכונים שוטפים על מתנות שמתקבלות .
6.7. תוך 72 שעות מסיום האירוע, ישלח האתר מייל לבעל האירוע, עם סיכום סך כל המתנות
שהתקבלו מהמוזמנים.
6.8. לפי הדין בישראל ולפי כללי המס, כתנאי להעברת המתנות לבעל האירוע, על בעל האירוע
להעביר לבעל האתר אישור ניהול חשבון עדכני של מקבל המתנה. (פרטי חשבון של אדם
יחיד או בני זוג לפי העניין).
6.9. בעל האתר יעביר לבעל האירוע את סך כל המתנות, בניכוי עמלה בשיעור 5.8% בתוספת מע"מ
כדין, וזאת תוך 7 ימי עסקים מסיום האירוע, או מהיום שבו בעל האירוע העביר אישור ניהול
חשבון (המאוחר מביניהם).
7. החזרים וביטולים –
7.1. לא ניתן לבטל עסקה לאחר שסופקה ללקוח ההזמנה שהכין.
7.2. יחד עם זאת, אנו קשובים לפניותיכם, אם בכל זאת אתם מעוניינים לבטל את העסקה, אנא פנו
אלינו באחד מדרכי הקשר אשר מפורטים בסוף מסמך זה, ואנו נשקול את בקשתכם.
7.3. לאחר שמוזמן לאירוע נתן מתנה לבעל האירוע (לאחר אישור פעולת הסליקה וקבלת האישור
מחברת האשראי), לא ניתן לבטל ו/או לקבל החזר בגין המתנה שהוענקה.
7.4. במקרה של ביטול אירוע, מצד בעל האירוע, לאחר שהתקבלו מתנות – באחריות בעל האירוע
להודיע בכתב לבעל האתר בדבר הביטול. בעל האתר יחסום את האפשרות לקבל מתנות. בעל
האתר יעביר את המתנות שהתקבלו אצלו, בניכוי 5.8% לבעל האירוע תוך 7 ימי עסקים ממועד
קבלת הודעת הביטול. באחריות בעל האירוע להשיב את המתנות לנותני המתנה.
8. עדכונים ושינויים –
בעלי האתר שומרים את הזכות לעדכן מעת לעת ולפי הצורך את תקנון קבלת מתנות באשראי. על בעלי
האתר לא תחול החובה לעדכן את המשתמשים בשינויים בתקנון תנאי השימוש, תוקפו יהיה מרגע
שינויו, והוא יהיה זה אשר מחייב את המשתמשים.
9. סמכות שיפוט –
הדין החל על כך סכסוך או מחלקות בנוגע לתקנון זה יהיה הדין הישראלי וסמכות השיפוט המקומית בכל
עניין הנוגע לתקנון תנאי שימוש זה יהיה לבית משפט בתל אביב בישראל.

10. פרטי התקשרות לבעל האתר:
מייל info@myinvite.co.il