אז מה חוגגים ?

בחרו את סוג האירוע אותו אתם רוצים להכין את ההזמנה

1
מה חוגגים
2
עיוצוב ההזמנה
3
פרטי ההזמנה
4
תשלום מאובטח
תקנון – יצירת הזמנה דיגיטלית וקבלת מתנות באשראי לאתר MyInvite (להלן "תקנון קבלת מתנות באשראי")

*שימו לב, ביצרת הזמנה דיגיטלית ובאישור תקנון זה הינכם מסכימים לאתר ולתנאיו ולקבל דרכנו שירות מתנות באשראי.

1. מטרת האתר –
האתר " https://myinvite.co.il" (להלן: "האתר" או "החנות") מציע שירותי ניהול הזמנת אורחים
לאירועים ומתן מתנות באופן מקוון.
בעל האתר רשאי להוסיף מוצרים ו/או שירותים למכירה ו/או תוכן לאתר, לפי שיקול דעתו.

2. הגדרות –
המשתמש/ת ו/או הגולש/ת– כל אדם, או ישות משפטית אשר גולשים/מבקרים באתר .
הבעלים – מיכאל ברוכיאן מדיה בע"מ" 516466240 , שכתובת הדואר האלקטרוני שלהם היא
info@myinvite.co.il
האתר – אתר “MyInvite” אשר כתובת הדומיין שלו היא – https://myinvite.co.il
3. כללי –
בתקנון קבלת מתנות באשראי זה מפורטות ההוראות ותנאי השימוש בנוגע לקבלת מתנות באשראי.
תקנון קבלת מתנות באשראי אינו בא לגרוע מהאמור בתקנון ובתנאי השימוש הראשיים של האתר.
כלל ההוראות המפורטות בתקנון ובתנאי השימוש הראשיים יחולו בנוסף על משתמש אשר בחר לקבל
מתנות באשראי, ועל המשתמש לקרוא ולהבין אותם.
תקנון קבלת מתנות באשראי מנוסח בלשון זכר, אולם מכוון לשני המינים.

4. מכירות ואספקת שירותים
4.1. כללי –
רכישת מוצרים או שירותים דרך האתר כפופה לאמור בכלל סעיפי תקנון קבלת מתנות באשראי
וכן לאמור בתקנון ותנאי השימוש הראשיים של האתר.
4.2. בעלי האתר רשאים לעדכן את מחירי המוצרים והשירותים מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת.
4.3. הרכישה באתר מתבצעת באמצעות כרטיסי אשראי וכפופה לאישור חברות האשראי.
4.4. המשתמש באתר, בין אם הוא מזמין השירות, או נותן המתנה, מצהיר כי הוא הבעלים של
אמצעי התשלום, או שקיבל אישור להשתמש בכרטיס או באמצעי התשלום מבעליו.

השימוש באתר ושירותיו מותר לצרכים פרטיים ולא מסחריים, וזאת אלא אם התקבל לכך אישור
מבעלי האתר.
4.5. פניות לבעלי האתר בנושאים שונים, שירות לקוחות, שאלות ובירורים יתאפשרו באמצעות פניה
לכתובת המייל – info@myinvite.co.il . או באמצעות הודעת וואטסאפ – 050-610-5565

5. תהליך רכישת שירותי הזמנות לאירוע באתר–
בסעיף זה "בעל האירוע" – משתמש שעושה שימוש באתר לצורך יצירת הזמנות לאירוע.
5.1. בעל האירוע יבחר ויסמן את סוג האירוע.
5.2. בעל האירוע יבחר ויסמן את תבנית העיצוב.
5.3. בעל האירוע ימלא את פרטי האירוע, שמות בעלי האירוע ומשפחתם ושאר הפרטים הנדרשים
לצורך יצירת ההזמנה.
5.4. בעל האירוע רשאי לבחור שיר שילווה את ההזמנה.
5.5. לאחר שלבים אלו, ישלח לבעל האירוע שם משתמש וסיסמא לצורך הזדהות ושימוש באתר.
על בעל האתר להיכנס ל"אזור אישי" ולהזין רשימת מוזמנים ופרטי יצירת קשר.
5.6. להשלמת הזמנת השירות, בעל האירוע יזין פרטים מזהים, פרטי יצירת קשר ופרטי אשראי.
בעל האירוע יאשר את נכונות הפרטים ויאשר כי קרא את תקנון הרכישה. אישור העסקה יתקיים
לאחר קבלת האישור מחברת האשראי.
5.7. לאחר השלמת ההזמנה, מערכת אתר MyInvite תשלח הודעות למוזמנים. המערכת תשלח
תזכורת לאירוע כ-48 שעות לפני מועד האירוע, וכשעתיים לפני תחילתו באמצעות הודעת
וואטסאפ או סמס.
6. שירות מתנה באשראי
6.1. בעל האתר מאפשר לבעל האירוע לקבל מתנות (סכום כספי בלבד) ממוזמנים לאירוע באמצעות
תשלום בכרטיס אשראי.
6.2. אופן קבלת השירות: כאשר בעל האירוע יוצר דרך האתר ההזמנה דיגיטלית ומאשר את התקנון.
6.3. מספר ימים לפני, וביום האירוע, ישלח האתר הודעה למוזמנים, עם קישור (לינק) למערכת
שתאפשר הענקת מתנה בכרטיס אשראי.

6.4. המתנות יועברו לבעל האתר על ידי מערכת סליקה, והוא יעביר אותן לבעל האירוע בניכוי
העמלה, ובכפוף למפורט בתקנון.
6.5. המערכת מאפשרת למוזמנים לצרף למתנה ברכה ותמונה.
6.6. האתר ישלח לבעל האירוע עדכונים שוטפים על מתנות שמתקבלות .
6.7. תוך 72 שעות מסיום האירוע, ישלח האתר מייל לבעל האירוע, עם סיכום סך כל המתנות
שהתקבלו מהמוזמנים.
6.8. לפי הדין בישראל ולפי כללי המס, כתנאי להעברת המתנות לבעל האירוע, על בעל האירוע
להעביר לבעל האתר אישור ניהול חשבון עדכני של מקבל המתנה. (פרטי חשבון של אדם
יחיד או בני זוג לפי העניין).
6.9. בעל האתר יעביר לבעל האירוע את סך כל המתנות, בניכוי עמלה בשיעור 5.8% בתוספת מע"מ
כדין, וזאת תוך 7 ימי עסקים מסיום האירוע, או מהיום שבו בעל האירוע העביר אישור ניהול
חשבון (המאוחר מביניהם).
7. החזרים וביטולים –
7.1. לא ניתן לבטל עסקה לאחר שסופקה ללקוח ההזמנה שהכין.
7.2. יחד עם זאת, אנו קשובים לפניותיכם, אם בכל זאת אתם מעוניינים לבטל את העסקה, אנא פנו
אלינו באחד מדרכי הקשר אשר מפורטים בסוף מסמך זה, ואנו נשקול את בקשתכם.
7.3. לאחר שמוזמן לאירוע נתן מתנה לבעל האירוע (לאחר אישור פעולת הסליקה וקבלת האישור
מחברת האשראי), לא ניתן לבטל ו/או לקבל החזר בגין המתנה שהוענקה.
7.4. במקרה של ביטול אירוע, מצד בעל האירוע, לאחר שהתקבלו מתנות – באחריות בעל האירוע
להודיע בכתב לבעל האתר בדבר הביטול. בעל האתר יחסום את האפשרות לקבל מתנות. בעל
האתר יעביר את המתנות שהתקבלו אצלו, בניכוי 5.8% לבעל האירוע תוך 7 ימי עסקים ממועד
קבלת הודעת הביטול. באחריות בעל האירוע להשיב את המתנות לנותני המתנה.
8. עדכונים ושינויים –
בעלי האתר שומרים את הזכות לעדכן מעת לעת ולפי הצורך את תקנון קבלת מתנות באשראי. על בעלי
האתר לא תחול החובה לעדכן את המשתמשים בשינויים בתקנון תנאי השימוש, תוקפו יהיה מרגע
שינויו, והוא יהיה זה אשר מחייב את המשתמשים.
9. סמכות שיפוט –
הדין החל על כך סכסוך או מחלקות בנוגע לתקנון זה יהיה הדין הישראלי וסמכות השיפוט המקומית בכל
עניין הנוגע לתקנון תנאי שימוש זה יהיה לבית משפט בתל אביב בישראל.

10. פרטי התקשרות לבעל האתר:
מייל info@myinvite.co.il