אופס, המתנה לא אושרה

המתנה לא עברה בהצלחה.

החיוב לא בוצע בהצלחה ולכן המתנה לא התקבלה.
להעברת המתנה יש לנסות שוב.