מדיניות פרטיות – אתר MyInvite

מדיניות פרטיות – אתר MyInvite

 

מדיניות פרטיות

החברה  – מיכאל ברוכיאן מדיה בע"מ 516466240, שבבעלותה הדומיין –  https://myinvite.co.il  (להלן "האתר" ו"בעל האתר")  מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה. על כן החליטה החברה לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות באתר, והיא מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו.

מטרת המדיניות היא להסביר מהם נוהגי בעל האתר ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, וכיצד משתמש בעל האתר במידע, הנמסר לו על-ידי המשתמשים באתר או הנאסף  בעת השימוש באתר.

מדיניות הפרטיות הינה בהתאם לאמור בסעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א 1981.

מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר ומכוונת לשני המינים.

תנאי לרכישה באתר כי הרוכש הינו בן 18 שנים ומעלה.

כללי

בעת שימוש בשירותי האתר נאסף מידע אודות המשתמש. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך ובכתובתך. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, לדוגמה בעת שתירשם לשירותים באתרים תידרש למסור פרטי יצירת קשר, פרטים אישיים מזהים, סוג האירוע וכיוב'.

חלק מהמידע שנאסף אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP ) שממנה פנית  ועוד.

יובהר כי פרטי כרטיסי אשראי של המשתמשים אינם נשמרים אצל בעל האתר. פעולת הסליקה נעשית באמצעות ספקי צד ג'.

שימוש בשירותי ניהול הזמנת האורחים

משתמש באתר רשאי להשתמש בשירותי האתר לצורך שליחת הזמנות לאירועים ומעקב אחרי אישורי הגעה.

לצורך  כך, מעביר המשתמש רשימת מוזמנים ופרטי יצירת קשר לבעל האתר.

מבלי לגרוע מהאמור בתקנון ובתנאי השימוש של האתר,

המשתמש מתחייב לכלול ברשימת המוזמנים אך ורק קרובי משפחה, מכרים, חברים וכיוב'. בכל אופן, המשתמש לא יכלול ברשימת המוזמנים אנשים אשר הביעו רצון לא להיכלל ברשימת התפוצה שלו.

המשתמש באתר מתחייב למלא נתונים אמיתיים, עדכניים, ומדויקים, בכל מקום בו נדרש למלא פרטים.

המשתמש לא יעשה כל שימוש לרעה באתר, לרבות לצורך הטרדה, ו/או מעקב ו/או השפלה ו/או ביזוי של אדם, וכן הוא מתחייב שלא לגרום לכל הפרה או עוולה כלפי כל אדם.

יובהר כי לא חלה על המשתמש כל חובה שבדין למסור מידע מידע האתר.

רישום לשירותים

ככל שתידרש מסירת פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתר, או בעת רכישת מוצרים, בעל האתר יבקש ממך מידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים ו/או לרכישת המוצרים. בנוסף יתבקש ממך לאשר קבלת תכנים שיווקיים הנוגעים לפעילות האתר.

שמירת המידע

הנתונים שנאספו  וכן תוכן שהמשתמש מעלה ו/או משתף ו/או יוצר באתר, יישמרו אצל בעל האתר. המידע נשמר על גבי שרתי אחסון אשר עשויים להימצא במדינת ישראל או מחוצה לה. המשתמש באתר מצהיר כי הוא מסכים לשמירת המידע גם מחוץ לגבולות מדינת ישראל.

השימוש במידע

 השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת –

 • לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתר, לרבות רכישות מוצרים ו/או שירותים.
 • לשפר ולהעשיר, לשנות או לבטל שירותים ותכנים המפורסמים באתר
 • כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות שלך
 • לצורך שמירה על כללי ונהלי האתר
 • לצורכי בקרה
 • לצרכי יצירת קשר – עדכון על פרויקטים ו/או מוצרים ו/או שירותים של בעל האתר.
 • למטרות שיווק וקידום– בין היתר על ידי קבלת מסרוני סמס, ניוזלטרים ו/או חומר פרסומי אחר לכתובת המייל שהוזנה.
 • יצירת שיתופי פעולה עסקיים עם בעלי מקצוע – בעל האתר רשאי להעביר פרטי משתמשים לבעלי מקצוע אשר מספקים מוצרים ו/או שירותים בזיקה לשירותים שבהם התעניינו ו/או רכשו באתר.

המידע שישמש את העסק יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית.

דיוור ישיר אלקטרוני

בעל האתר מעוניין לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיו וכן מידע שיווקי ופרסומי.

מידע כזה ישוגר אליך  אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ו/או אם מסרת את פרטיך במסגרת רכישה או משא ומתן לרכישה מהאתר, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו, באמצעות קישור אשר מופיע בגוף הדיוור הישיר ("הסרה") ו/או בפנייה לכתובת המייל הרשמית של בעל האתר ו/או על ידי פניה טלפונית לבעל האתר.

בעל האתר לא ימסור את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, הוא רשאי להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתר לצדדי ג'.

מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.

 

מסירת מידע לצד שלישי

מלבד המפורט לעיל, בעל האתר לא יעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן:

 • אם תבצע רכישת מוצרים ושירותים המוצעים באתר, יועבר לצדדים שלישיים המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה;
 • אם תתעניין ו/או תבצע רכישה של מוצרים או שירותים באתר, בעל האתר רשאי להעביר את פרטיך לבעלי מקצוע אשר מספקים שירותים משלימים ו/או בזיקה למוצרים והשירותים בהם התעניינת.
 • במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין העסק שתחייב חשיפת פרטיך;
 • אם תבצע באתר, פעולות שבניגוד לדין;
 • אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;
 • אם בעל האתר ימכור או יעביר בכל צורה שהיא את פעילותו העסקית לתאגיד כלשהו – וכן במקרה שיתמזג עם גוף אחר או ימזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו;
 • לצורך גיבוי האתר ו/או תחזוקה שלו על ידי ספקים חיצוניים;

Cookies

האתר משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים על המשתמש אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

פרסומות של צדדים שלישיים

העסק מתיר לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות באתר. המודעות שבהן אתה צופה בעת הביקור באתרי מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה מציבות Cookies במחשבך. ה-Cookies מאפשרים להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של העסק.

אבטחת מידע

באתר מיושמות מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, בעל האתר לא מתחייב ששירותיו  יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם והמשתמש מצהיר כי הוא מודע ומסכים לכך.

החזרים וביטולים 

 

מעת רכישת מוצר ו/או אחד או יותר מבין השירותים שלנו, יהיה ניתן להחזיר ו/או לבטל את השירות "בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981" בתוך 14 ימים ממועד ביצוע העסקה. אולם במקרה של מוגבלות, אזרחית ותיקה או עולה חדשה (כהגדרתם בחוק הגנת הצרכן), ניתן יהיה לבטל את השירות בתוך 4 חודשים ממועד ביצוע העסקה.

לא ניתן לבטל עסקה לאחר שסופקה ללקוח ההזמנה שהכין, לאחר מועד הענקת השירות:

מועד הענקת השירות – היום שבו קיבלת את ההזמנה הדיגיטלית לאירוע שלך, או היום שבו העלאת נתונים למערכת אישורי הגעה שלנו – המוקדם מבין השניים

יחד עם זאת, אנו קשובים לפניותיכם, אם בכל זאת אתם מעוניינים לבטל את העסקה, אנא פנו

אלינו באחד מדרכי הקשר אשר מפורטים בסוף מסמך זה, ואנו נשקול את בקשתכם.

לאחר שמוזמן לאירוע נתן מתנה לבעל האירוע (לאחר אישור פעולת הסליקה וקבלת האישור

מחברת האשראי), לא ניתן לבטל ו/או לקבל החזר בגין המתנה שהוענקה.

במקרה של ביטול אירוע, מצד בעל האירוע, לאחר שהתקבלו מתנות – באחריות בעל האירוע

להודיע בכתב לבעל האתר בדבר הביטול. בעל האתר יחסום את האפשרות לקבל מתנות. בעל

האתר יעביר את המתנות שהתקבלו אצלו, בניכוי 5% לבעל האירוע תוך 7 ימי עסקים ממועד

קבלת הודעת הביטול. באחריות בעל האירוע להשיב את המתנות לנותני המתנה.

 

זכויות נשוא  המידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

פנייה כזאת יש להפנות אל מנהל האתר בדרכי הקשר אשר מופיעות במסמך זה.

בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך,  אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע

שינויים במדיניות הפרטיות

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתרים כ-14 ימים לפני מועד השינויים.

דיווח על פגיעה בפרטיות

אם אתה סבור כי פרטיותך נפגעה במסגרת או בזיקה לפעילות האתר, אנא פנה לבעל באתר באחד מדרכי ההתקשרות ופרט בפנייתך את נסיבות הפגיעה כפי שאתה רואה אותה.

בעל האתר יברר את פנייתך וישיב לך תוך זמן סביר מקבלתה.

פרטי יצירת קשר עם בעל האתר:

טלפון לפניות: 050-610-5565

דואר אלקטרוני: info@myinvite.co.il.

כתובתנו: המרכבה 25, חולון