הזמנה לברית מילה

הזמנה לברית מילה קשורה בדרך כלל לטקס המבוצע בתינוקות זכרים יהודים,

 בדרך כלל בגיל שמונה ימים.

 טקס זה מכונה גם "ברית אברהם אבינו" (בראשית י"ז 10) או ברית מילה.

המונח ברית נגזר מהתרגום המילולי של "מעגל, טבעת" או "שרשרת", 

המעביר את המשמעות העיקרית של "ברית" או הסכם מחייב בין שני צדדים. 

מושג זה של ברית נמצא בליבה של היהדות.

אלוהים כרת בריתות עם אברהם, יצחק ויעקב, כמו גם עם העם היהודי באופן קולקטיבי בהר סיני לפני כניסתם לארץ ישראל. 

העיקרון היסודי של הברית הוא שעם ישראל הסכים לשתף פעולה עם הקב"ה בתיקון העולם, 

ואילו הקב"ה התחייב לקיים ולהגן עליהם כעמו הנצחי והנבחר.

הרב הראשי, בכתביו בנושא, מסביר כי רעיון הברית היה בין התרומות היהודיות החדשניות ביותר למחשבה העולמית. 

הוא הצהיר: "ברית נוצרת כאשר אנשים חופשיים, המכבדים זה את חירותו של זה, כובלים את עצמם להבטחה הדדית לעבוד יחד, 

להיות נאמנים זה לזה, ולהשיג יחד את מה שאף אחד מהם אינו יכול להשיג לבד".

ברית אינה הסכם שניתן להתעלם ממנו כשנוח, אלא היא מייצגת את המהות של מי שאנחנו. 

הנישואין, במיטבם, משמשים דוגמה יומיומית מוחשית ביותר לברית.

.